BÁO CAO CHI BỘ THÁNG 4 NĂM 2018

ĐẢNG ỦY XÃ VĨNH HÒA                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TH VĨNH HÒA B

                      *                                                   Vĩnh Hòa, ngày 05 tháng 4 năm 2018

Số    -BC/CB                                          

 

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động tháng 3/2018

Phương hướng, nhiệm vụ tháng 4/2018

 

  I/ NHẬN XÉT TÌNH HÌNH THÁNG 3/2018

 1. Công tác chính trị tư tưởng

Tập thể CBGVNV thực hiện đảm bảo nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong tháng 3/2018. Tổ chức họp mặt nhân ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), tuyên truyền 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018).

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy tính phê bình và tự phê bình của đảng viên, kiên quyết đấu tranh chống tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác trong đơn vị.

 1. Công tác xây dựng Đảng

– Lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, an tâm công tác, phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống  lành mạnh, giản dị.

– Thực hiện tốt điều lệ Đảng, quy định số 47  về những điều đảng viên không được làm.

 1. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Thực hiện giảng dạy đảm bảo chương trình của BGDĐT, thực hiện chương trình từ tuần 26 đến tuần 30, đảm bảo giảng dạy theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; Thực hiện dạy lồng ghép bảo vệ môi trường, kĩ năng sống, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện đảm bảo kế hoạch thao giảng, dự giờ trong học kỳ II. Tham gia thao giảng cụm lần 2 đầy đủ.

Thực hiện kiểm tra giữa HKII đúng quy định.

 1. Trong tháng thực hiện tốt các hoạt động sau đây

– Thực hiện chế độ chính sách tiền lương đến hết tháng 3/2018.

– Xây dựng tu sửa cơ sở vật chất; mua sắm trang thiết bị dạy học.

– Hoạt động đoàn thể, giáo dục ngoài giờ lên lớp.

– Công tác khác.

 1. Công tác công đoàn, đoàn đội
 2. Công đoàn

– Tiếp tục chỉ đạo BTTND giám sát việc cấp phát các chế độ của CBGV, NV đúng, đủ, kịp thời. Tiếp tục vận động CBGV, NV đóng góp vốn xoay vòng, quỹ tương trợ.

– Phối hợp với chính quyền, chuyên môn tổ chức thi giữa học kỳ II nghiêm túc.

 1. Đoàn đội

– Liên đội tổ chức tuyên truyền đến học sinh về ý nghĩa ngày Quốc tế phụ nữ (08/03) và ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03). Tuyên truyền 36 năm ngày chiến tranh biên giới phía Bắc và Tây Nam.

– Chi đoàn tiếp tục thực hiện công trình thanh niên: chồng và chăm sóc bồn hoa phía ngoài cổng nhà trường.

– Chi đoàn vận động đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo đợt 1 năm 2018 vượt chỉ tiêu đề ra 5/3 người.

 • Nhận xét chung: Chi bộ triển khai thực hiện tốt Nghị quyết đề ra.

 

II/ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2018

 1. Công tác chính trị tư tưởng

– Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tiến tới giai đoạn làm theo gương Bác và các cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, thực hiện qui chế dân chủ cơ sở, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng bằng các biện pháp cụ thể.

– Tăng cường sinh hoạt tư tưởng chính trị, bồi dưỡng phẩm chất nhà giáo; tăng cường chăm sóc, giáo dục đạo đức cho học sinh. Không để tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo; xâm phạm thân thể, sức khoẻ và tinh thần người học.

– Tuyên truyền ý nghĩa ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 AL), 43 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018).

 1. Công tác xây dựng Đảng

– Thực hiện nhiệm vụ và phương hướng tháng 4/2015 của Đảng ủy xã Vĩnh Hòa.

– Thực hiện nghị quyết của chi bộ tháng 4/2015.

– Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng  sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng đều đặn.

– Thực hiện tốt điều lệ Đảng, quy định số 47  về những điều đảng viên không được làm.

– Chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng chính sách Pháp luật của Nhà nước.

 1. Công tác chuyên môn

– Thực hiện đúng việc dạy theo chương trình thời khóa biểu.

– Hoàn thành hồ sơ sổ sách chuyên môn, giáo án theo quy định.

– Tiếp tục củng cố, nâng cao nề nếp học tập của HS.

– Hoàn thành thao giảng, dự giờ trong năm học.

 1. Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động sau đây

– Thực hiện chế độ chính sách tiền lương.

– Hoạt động đoàn thể, bộ phận, giáo dục NGLL.

– Công tác khác.

 1. Công tác công đoàn, đoàn đội
 2. Công đoàn

– Tiếp tục chỉ đạo BTTND giám sát việc cấp phát các chế độ của CBGV, NV đúng, đủ, kịp thời. Tiếp tục vận động CBGV, NV đóng góp vốn xoay vòng, quỹ tương trợ.

– Phối hợp với chính quyền, chuyên môn tổ chức ôn luyện cho HS thi học kỳ II đạt kết quả cao.

 1. Đoàn đội

– Liên đội tổ chức tuyên truyền đến học sinh về ý nghĩa ngày Miền Nam giải phóng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5.

– Chi đoàn tiếp tục thực hiện công trình thanh niên: chồng và chăm sóc bồn hoa phía ngoài cổng nhà trường.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động tháng 3/2018 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 4/2018 của chi bộ đề nghị chính quyền, các đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.

 

Nơi nhận:                                                                            T/M CHI B

– Đảng ủy xã;                                                                                         BÍ THƯ

– BGH nhà trường;

– Lưu: CB.

 

Trịnh Minh Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *