BÁO CÁO CHI BỘ THÁNG 6 NĂM 2018

 

ĐẢNG ỦY XÃ VĨNH HÒA                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TH VĨNH HÒA B

                      *                                                   Vĩnh Hòa, ngày 04 tháng 6 năm 2018

Số    -BC/CB                                          

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động tháng 5/2018

Phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2018

 1. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH THÁNG 5/2018
 2. Công tác chính trị tư tưởng

Tập thể CBGVNV thực hiện đảm bảo nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền ý nghĩa ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5) và ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy tính phê bình và tự phê bình của đảng viên, kiên quyết đấu tranh chống tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác trong đơn vị.

 1. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Thực hiện giảng dạy đảm bảo chương trình của BGDĐT, thực hiện chương trình đến tuần 35.

Hoàn thành kế hoạch thao giảng, dự giờ trong học kỳ II.

Thực hiện cho học sinh kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2017-2018 nghiêm túc.

Tổ chức Lễ công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 và tổng kết năm học 2017-2018 đúng thời gian quy định.

 1. Trong tháng thực hiện tốt các hoạt động sau đây

–    Thực hiện chế độ chính sách tiền lương đến hết tháng 5/2018.

–    Xây dựng tu sửa cơ sở vật chất; mua sắm trang thiết bị dạy học.

–    Hoạt động đoàn thể, giáo dục ngoài giờ lên lớp.

–    Công tác khác.

 1. Công tác xây dựng Đảng

– Lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, an tâm công tác, phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống  lành mạnh, giản dị.

– Thực hiện tốt điều lệ Đảng, quy định số 47  về những điều đảng viên không được làm.

– Đảng viên trong chi bộ tham gia học Nghị quyết, sinh hoạt Đảng tháng 5/2018 đầy đủ, nghiêm túc.

 1. Công tác công đoàn, đoàn đội
 2. Công đoàn:
 • Tiếp tục chỉ đạo BTTND giám sát việc cấp phát các chế độ của CBGV, NV đúng, đủ, kịp thời. Tiếp tục vận động CBGV, NV đóng góp vốn xoay vòng, quỹ tương trợ.
 • Phối hợp với chính quyền, chuyên môn tổ chức ôn tập cho HS thi học kỳ II đạt kết quả cao.
 1. Đoàn đội:

– Tuyên truyền ý nghĩa ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5) và ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).

 • Liên đội hoàn các chỉ tiêu để Hội đồng đội huyện Phú Giáo kiểm tra năm học 2017-2018, kết quả xếp loại Xuất sắc.

*Nhận xét chung: Chi bộ triển khai thực hiện tốt Nghị quyết đề ra.

 1. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 6 NĂM 2018
 2. Công tác chính trị tư tưởng

– Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động do cấp trên phát động; thực hiện qui chế dân chủ cơ sở, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng bằng các biện pháp cụ thể.

 1. Công tác chuyên môn

– Giáo viên phụ đạo học sinh Chưa Hoàn thành chuẩn bị kiểm tra lại trong hè.

– Tổ chức cho học sinh sinh hoạt hè 2017 vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần.

 1. Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động sau đây

–     Thực hiện chế độ chính sách tiền lương.

 • Hoạt động đoàn thể, bộ phận, giáo dục NGLL.
 • Công tác khác.
 1. Công tác xây dựng Đảng

– Thực hiện nhiệm vụ và phương hướng tháng 6/2018 của Đảng ủy xã Vĩnh Hòa.

– Thực hiện nghị quyết của chi bộ tháng 6/2018.

– Tiếp tục phân công 2 đ/c đảng viên phụ trách theo dõi quần chúng Võ Thị Kim Phượng để tổ chức kết nạp Đảng.

– Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng  sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng đều đặn.

– Thực hiện tốt điều lệ Đảng, quy định số 47  về những điều đảng viên không được làm.

– Chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng chính sách Pháp luật của Nhà nước.

 1. Công tác công đoàn, đoàn đội:
 2. Công đoàn:

– Tiếp tục chỉ đạo BTTND giám sát việc cấp phát các chế độ của CBGV, NV đúng, đủ, kịp thời. Tiếp tục vận động CBGV, NV đóng góp vốn xoay vòng, quỹ tương trợ.

– Phối hợp với chính quyền, chuyên môn tổ chức cho HS sinh hoạt hè năm 2018.

 1. Đoàn đội:

– Liên đội tổ chức tuyên truyền đến học sinh về ý nghĩa ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6).

– Chi đoàn tham mưu ban giám hiệu nhà trường phân công đoàn viên sinh hoạt hè năm 2018.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động tháng 5/2018  và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2018 của chi bộ. Đề nghị chính quyền, các đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.

 

Nơi nhận:                                                                            T/M CHI B

– Đảng ủy xã;                                                                                              BT

– BGH nhà trường;

– Lưu: CB.

 

Trịnh Minh Tuấn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *