Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm Ban VSTBCPN

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm;

nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ

 

 

 

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động Bình đẳng giới- VSTBPN của ngành GDĐT Phú Giáo, căn cứ vào kế hoạch chương trình hành động VSTBPN năm học 2016-2017 của trường Tiểu học Vĩnh Hòa B.

Nay trường Tiểu học Vĩnh Hòa B xin báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 như sau:

 

Phần thứ nhất

Đánh giá kết quả hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ 6 tháng đầu năm 2016

 1. Kết quả thực hiện các mục tiêu:

Mục tiêu 1: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị.

Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp. Trong năm học có 01 đoàn viên ưu tú được chi bộ lập danh sách cho học lớp cảm tình đảng và ngày 17/9/2016 Chi bộ nhà trường kết nạp thêm 01đảng viên mới. Tổng số đảng viên trong chi bộ là 13 đ/c, chiếm tỷ lệ 31,7%.

– Phong trào“ Giỏi việc trường, đảm việc nhà” được cán bộ, đoàn viên nữ tích cực hưởng ứng đăng ký, cuối năm có 35/35 chị đạt danh hiệu “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà” ở các cấp, tỷ lệ 100%.

Mục tiêu 2: Giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động việc làm; tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, vùng sâu vùng xa đối với nguồn lực kinh tế, thị trường lao động.

Tỉ lệ nữ trong đơn vị chiếm tỉ lệ 85,4% được bố trí làm việc đúng quy định, trong lĩnh vực chuyên môn và hành chính, thực hiện tốt các chính sách dành riêng cho phụ nữ như chế độ thai sản, hậu sản, con dưới 12 tháng tuổi,…

– Đơn vị có hình thức góp vốn xoay vòng tương trợ giúp chị em vượt qua khó khăn có 32/41 CB-GV-NV tham gia với tổng số tiền là 30.000.000 đồng và đã giải ngân cho 3 chị vay với số tiến 10.000.000đ/ người. Nhà trường còn xác nhận vay ngân hàng và các chương trình xã hội khác cho CB-GV-NV vay vốn nhằm cải thiện đời sống trong gia đình.

– Trong năm tổ chức thăm hỏi các chị ốm đau, thai sản với tổng số tiền là 1.200.000 đồng.

– Kỷ cương giáo dục được thực hiện có hiệu quả, hưởng ứng tích cực cuộc vận động “Tận tâm, tận tụy, tận lực, tất cả vì học sinh thân yêu” mở rộng, tuyên truyền để phụ huynh hiểu rõ và hưởng ứng kết hợp trong chăm sóc giáo dục trẻ. Các nữ nhà giáo không ngừng học tập nâng cao trình độ để đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của ngành cũng như xã hội, thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, nhằm từng bước đảm bảo sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Nhà trường đã tạo những điều kiện tốt nhất để chị em phụ nữ tham gia học nâng cao trình độ, đảm bảo quyền bình đẳng trong Giáo dục đào tạo, nữ cán bộ, giáo viên có trình độ cao đẳng, đại học chiếm 97,6 %, hiện nay có 07 chị đang theo học các lớp liên thông để nâng cao trình độ.

– Có 100% CBGV nữ được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên và học tập Nghị quyết. Ngoài ra còn tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, tin học…phục vụ cho công tác giảng dạy và quản lý.

Bên cạnh đó, phụ nữ tham gia ngày càng chủ động, tích cực vào các hoạt nghiên cứu làm cơ sở cho việc nâng cao chất lượng giáo dục. Cụ thể như: Tham gia viết SKKN gửi huyện đạt 10 chị. Trong đó có 02 SKKN đạt C tỉnh ; Giáo viên tham gia thi GV dạy giỏi cấp huyện có 07 chị.

Mục tiêu 4: Bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

– CĐCS luôn chú trọng quan tâm thực hiện các chế độ chính sách đối với phụ nữ đặc biệt là những chính sách về chăm sóc sức khoẻ cho chị em cụ thể; Ban VSTBPN tham mưu với chính quyền kinh phí để chị em khám sức khỏe đầu năm.

– Công đoàn cơ sở  đã tổ chức … lượt thăm hỏi các công đoàn viên nữ khi ốm đau, nằm viện và nghỉ hậu sản tổng số tiền ….. đồng.

– Triển khai các Luật: Như Luật hôn nhân và gia đình, Luật bảo hiểm, Luật lao động. Tổ chức cho cán bộ công nhân viên chức, chị em phụ nữ học tập và hiểu biết về những chế độ chính sách có liên quan đến người lao động và các chế độ cho lao động nữ.

– Có 100% CB- GV-NV nữ trong đơn vị được tham gia bảo hiểm y tế và hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo quy định.

Mục tiêu 5: Bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa và thông tin.

– Vận động phụ nữ tích cực hoạt động TDTT, khuyến khích, tạo điều kiện cho nữ CB- GV-NV tập luyện thể dục thường xuyên rèn luyện sức khoẻ. Năm 2016 nữ CB-GV-NV tham gia các giải thể thao của ngành như bóng chuyền.

– Phối hợp với Công đoàn tổ chức các trò chơi dân gian cho các chị em phụ nữ nhân ngày truyền thống 20/10 và 8/3 với nhiều nội dung hình thức phong phú thu hút 34/34 chị tham gia.

Mục tiêu 6: Bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới.

– Ban VSTBPN trường quan tâm chăm sóc sức khoẻ cho trẻ thông qua công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh các mùa, phối hợp kiểm tra công tác bán trú cùng nhà trường, địa phương quản lý giáo dục trẻ ngăn chặn các tệ nạn xã hội. Lên án, ngăn chặn các hành động thô bạo đối với phụ nữ và trẻ em không để xảy ra một trường hợp nào vi phạm đến thân thể học sinh tình trạng thô bạo với phụ nữ không còn trong ngành.

– Ban VSTBPN phối hợp với Công đoàn phát động cuộc thi viết về “Phòng chống bạo lực trong gia đình”. Kết quả có … CB-GV-NV tham gia.

– Tuyên truyền vận động nữ CB- GV- NV không sinh con thứ ba, quán triệt công tác Dân số KHHGĐ. Truyền thông và giải quyết các vụ bạo lực gia đình, tổ chức phối hợp truyền thông: Phòng chống bạo lực gia đình, tạo điều kiện cho phụ nữ được tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, các tổ chức đoàn thể góp phần thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư“.

Mục tiêu 7: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới

– Trường có thành lập Ban chỉ đạo vì sự tiến bộ phụ nữ, do đồng chí Hiệu trưởng làm trưởng ban, đồng chí phó Chủ tịch công đoàn làm phó ban, cơ cấu thêm một số tổ trưởng các bộ phận là thành viên.

– Ban VSTBPN đã chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia vào nhiều hoạt động, trong nhiều lĩnh vực khác nhau và đạt được khá hiệu quả.

 1. Đánh giá chung:
 2. Ưu điểm :

Thực hiện đúng cơ bản 5 mục tiêu Vì sự tiến bộ của phụ nữ, trong đó nổi bật việc thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực công tác, các chế độ chính sách cho CB,GV, NV.

Phối hợp tốt với các đoàn thể địa phương nhằm thực hiện có hiệu quả 5 mục tiêu Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Thực hiện tốt các chỉ tiêu huy động học sinh ra lớp trong đơn vị.

 1. Hạn chế :

Cán bộ giáo viên còn hạn chế về ngoại ngữ.

III. Nhiệm vụ và giải pháp.

Tăng cường làm tốt công tác chính trị tư tưởng. Trọng tâm là tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị vế công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

– Ban VSTBPN phát huy cao hơn nữa vai trò cá nhân và tập thể để thực hiện lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu VSTBPN vào các chương trình, kế hoạch công tác của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể ngay từ đầu năm học 2016-2017.

– Tập trung thực hiện các chỉ tiêu khó, cần phấn đấu theo tinh thần phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2010-2020 của công tác Bình đẳng giới và công tác VSTBPN ngành Giáo dục và Đào tạo Phú Giáo.

Phần thứ II

Phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017

 1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành về bình đẳng giới ( Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới, kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ .
 2. Tăng cường công tác cán bộ với sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo nhằm giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị, các tổ chức đoàn thể…
 3. Tăng cường công tác tuyên truyền về bình đẳng giới trong cán bộ công chức, viên chức và người lao động của trường nhằm nâng cao nhận thức về công tác cán bộ nữ, góp phần xóa bỏ các định kiến giới, các quan niệm không phù hợp về vai trò của nam và nữ trong gia đình và ngoài xã hội.
 4. Đưa công tác đào đạo cán bộ nữ vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan, thực hiện công tác quy hoạch dài hạn cho cán bộ, công chức nữ về chuyên môn nghiệp vụ cũng như lý luận chính trị.
 5. Phát huy vai trò Ban nữ công các CĐCS trong việc phối hợp thực hiện chế độ, chính sách cho lao động nữ năm 2017 và những năm tiếp theo.
 6. Khuyến khích công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho lao động nữ như tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tổ chức hội thảo chuyên đề về giới.
 7. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ BC-GV-NV gắn với phong trào thi đua khác do Tổng liên đoàn lao động Huyện và Hội LHPN xã phát động, động viên khích lệ lực lượng lao động nữ thi đua nâng cao hiệu quả công tác, góp phần vào việc hoàn thiện chuẩn mực người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Ban Vì sự tiến bộ của trường Tiểu học Vĩnh Hòa B./.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *