Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
Tháng 10Cty Nguyên Thành ĐạtBảng báo giá thực phẩm tháng 10/2018 Tải về
Tháng 9Cty Nguyên Thành ĐạtBảng báo giá thực phẩm tháng 9/2018 Tải về
Tháng 8Cty Nguyên Thành ĐạtBảng báo giá thực phẩm tháng 8/2018 Tải về