Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
Mẫu CKQ 0101/08/2018TH Vĩnh Hòa BCông khai thu, chi tiền dịch vụ căn tin năm học 2017-2018 Tải về
Mẫu CKQ 0101/08/2018TH Vĩnh Hòa BCông khai thu, chi quỹ khuyến học năm học 2017-2018 Tải về
Mẫu CKQ 0101/08/2018TH Vĩnh Hòa BCông khai thu, chi tiền giữ xe đạp học sinh năm học 2017-2018 Tải về
Mẫu CKQ 0101/08/2018TH Vĩnh Hòa BCông khai thu, chi BHYT học sinh năm học 2017-2018 Tải về
Mẫu CKQ 0101/08/2018TH Vĩnh Hòa BCông khai thu, chi tiền học buổi 2 năm học 2017-2018 Tải về
Mẫu CKQ 0101/08/2018TH Vĩnh Hòa BCông khai thu, chi tiền bán trú năm học 2017-2018 Tải về
Biểu số 804/09/2018TH Vĩnh Hòa BCông khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2018-2019 Tải về
Biểu số 704/09/2018TH Vĩnh Hòa BCông khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2018-2019 Tải về
Biểu số 604/09/2018TH Vĩnh Hòa BCông khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế năm học 2017-2018 Tải về
Biểu sô 0504/09/2018TH Vĩnh Hòa BCông khai cam kết chất lượng giáo dục năm học 2018-2019 Tải về
17/05/2018TH VĨNH HÒA BBÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
17/05/2018TH VĨNH HÒA BBÁO CÁO TỔNG KẾT THƯ VIỆN THIẾT BỊ 2017-2018 Tải về
15/05/2018TH VĨNH HÒA BBÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG Tải về
20/05/2018TH VĨNH HÒA BBÁO CÁO CÔNG KHAI Tải về
30/08/2017TH VĨNH HÒA BCÔNG KHAI BÁN TRÚ THÁNG 8 Tải về
30/03/2018TH VĨNH HÒA BBÁO CÁO KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Tải về
21/5/2018TH Vĩnh Hòa BCông khai chất lượng thực tế năm học 2017-2018 Tải về
TK130/10/2017TH Vĩnh Hòa BThống kê kết quả giữa kỳ 1 2017-2018 Tải về
01/09/2017TH Vĩnh Hòa BCông khai chất lượng giáo dục năm học 2017-2018 Tải về
19/05/2017TH Vĩnh Hòa BDanh sách khen thưởng học sinh năm học 2016-2017 Tải về
03/09/2017TH Vĩnh Hòa BLý lịch trích ngang CBGVNV năm 2017-2018 Tải về
04/09/2017TH Vĩnh Hòa BChất lượng giáo viên 2017-2018 Tải về
01/09/2017TH Vĩnh Hòa BBảng báo giá tháng 9 Tải về
21/08/2017TH Vĩnh Hòa BBảng báo giá tháng 8 Tải về
23/10/2017TH Vĩnh Hòa BThực đơn tuần 10 Tải về
16/10/2017TH Vĩnh Hòa BThực đơn tuần 9 Tải về
09/10/2017TH Vĩnh Hòa BThực đơn tuân 8 Tải về
02/10/2017TH Vĩnh Hòa BThực đơn tuần 7 Tải về
25/09/2017TH Vĩnh Hòa BThực đơn tuần 6 Tải về
18/09/2017TH Vĩnh Hòa BThực đơn tuần 5 Tải về
11/09/2017TH Vĩnh Hòa bThực đơn tuần 4 Tải về
04/09/2017TH Vĩnh Hòa BThực đơn tuân 3 Tải về
28/08/2017TH Vĩnh Hòa BThực đơn tuần 2 Tải về
21/08/2017TH Vĩnh Hòa BThực đơn tuần 1 Tải về
TH Vĩnh Hòa BKết quả học tập học kỳ 1 năm học 2016-2017 Tải về
TH Vĩnh Hòa BChất lượng giáo viên năm học 2016-2017 Tải về
Trường TH Vĩnh Hòa BKết quả thi IOE cấp trường năm học 2016-2017 Tải về