Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
Danh sách CBGV-NV năm học 2020-2021110/09/2020Trường TH Vĩnh Hòa BLý lịch trích ngang CBGV-NV năm học 2020-2021 Tải về
DS trích ngang CBGV-NV 2019-202027/9/2019TH Vĩnh Hòa BLý lịch trích ngang CBGV-NV năm học 2019-2020 Tải về
DS trích ngang CBGVNV 18-1919/8/2018TH Vĩnh Hòa BLý lịch trích ngang CBGV-NV năm học 2018-2019 Tải về
03/09/2017TH Vĩnh Hòa BLý lịch trích ngang CBGVNV năm 2017-2018 Tải về
04/09/2017TH Vĩnh Hòa BChất lượng giáo viên 2017-2018 Tải về
TH Vĩnh Hòa BChất lượng giáo viên năm học 2016-2017 Tải về