Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
VIDEO-BG06/10/2021TH VĨNH HÒA BTOÁN: BÀI 1: QUY TẮC TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC Tải về
VIDEO-BG06/10/2021TH VĨNH HÒA BTNXH: HOẠT ĐỘNG THỞ VÀ CƠ QUAN HÔ HẤP Tải về
VIDEO-BG06/10/2021TH VĨNH HÒA BĐẠO ĐỨC: KÍNH YÊU BÁC HỒ Tải về
GA-ĐT10/10/2019Thái Thị TuyếtToán: Tìm số chia Tải về
GA-ĐT10/10/2019Nguyễn Thị Kim ChungToán: Tìm số chia Tải về
GA-ĐT10/10/2019THÁI NGỌC SƯƠNGTOÁN: TÌM SỐ CHIA Tải về
GA-ĐT09/10/2019Lê Quỳnh MaiMRVT: Ôn tập câu: Ai làm gì? Tải về
GA-ĐT08/10/2019Nguyễn Thị Kim ChungTập đọc: Các em nhỏ và cụ già Tải về
GA-ĐT07/10/2019Lê Quỳnh MaiToán: Buổi chiều Tải về
GA-ĐT07/10/2019Thái Thị TuyếtTập đọc: Các em nhỏ và cụ già Tải về
GA-ĐT07/10/2019THÁI NGỌC SƯƠNGTẬP ĐỌC: CÁC EM NHỎ VÀ CỤ GIÀ Tải về
GA-ĐT10/07/2019Lê Quỳnh MaiToán-Giảm đi một số lần Tải về
GA-ĐT10/07/2019Nguyễn Ngọc Diễm ThảoTNXH-Vệ sinh thần kinh Tải về
GAĐT10/07/2019Lê Quỳnh MaiChia số có hai chữ số cho số có một chữ số (TT) Tải về
GA-ĐT25/06/2019Nguyễn Ngọc Diễm ThảoTẬP ĐỌC T8- 13- BÀN TAY dịu dàng Tải về
GA-ĐT25/06/2019Nguyễn Ngọc Diễm ThảoLTVC tuan 8 HOẠT ĐỘNG- TRẠNG THÁI lop 2- 14 Tải về
GA-ĐT5/4/2019Lê Quỳnh MaiTNXH: Lá cây Tải về
GA-ĐT23/1/2019Thái Thị TuyếtToán: Thực hành Tiết 1 (tuần 22) Tải về
GA-ĐT4/12/2018Lê Quỳnh MaiChính tả: Đôi bạn Tải về
GA-ĐT18/10/2018Nguyễn Thị Kim ChungToán: Luyện Tập Tải về
GA-ĐT16/10/2018Khối 3Chính tả: Quê hương ruột thịt Tải về
GA-ĐT29/11/2017Thái Thị TuyếtTập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên Tải về
GA-ĐT31/10/2017Nguyễn Thị Kim ChungÔn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh Tải về
GA-ĐT31/10/2017Nguyễn Thị Kim ChungGiảm đi một số lần Tải về
GD-ĐT31/10/2017Nguyễn Thị Kim ChungTNXH "Vệ sinh thần kinh" Tải về
GA-ĐT20/04/2017Nguyễn Thị Kim ChungChính tả: Hạt mưa Tải về
GA-ĐT10/10/217Nguyễn Thị Kim ChungToán Giảm đi một số lần Tải về
Thái Thị TuyếtToán lớp 3 " Giảm đi một số lần" Tải về