Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
VIDEO-BG06/10/2021TH VĨNH HÒA BTĐ: LÒNG DÂN Tải về
VIDEO-BG06/10/2021TH VĨNH HÒA BTLV: LUYỆN TẬP TẢ CẢNH Tải về
VIDEO-BG06/10/2021TH VĨNH HÒA BTV: KỂ CHUYỆN LỚP 5 Tải về
VIDEO-BG06/10/2021TH VĨNH HÒA BTLV: LUYỆN TẬP TẢ CẢNH Tải về
VIDEO-BG06/10/2021TH VĨNH HÒA BTV: THƯ GỬI CÁC HỌC SINH Tải về
GA-ĐT09/10/2019Vũ Thị ThiToán: Luyện tập trang 43 Tải về
GA-ĐT09/10/2019Nguyễn Thị HườngToán: Bài luyện tập Tải về
GA-ĐT08/10/2019Nguyễn Thị HườngChính tả: Kì diệu rừng xanh Tải về
GA-ĐT07/10/2019Vũ Thị ThiChính tả: Kì diệu rừng xanh Tải về
GD-ĐT25/06/2019Nguyễn Thị Thu HươngThầy cùng đi bênh viện Tải về
GD-ĐT25/06/2019Nguyen Thị Thu HươngCây mục lên từ hạt Tải về
GA-ĐT30/10/2017Nguyễn Thị Thu HươngToán thực hành tiết 1 Tải về
GA-ĐT11/10/2017Nguyễn Thị Nguyệt-vhbTập đọc " Trước cổng trời" Tải về
GA-ĐT04/10/2017Nguyễn Thị Thu HươngTập đọc "Tiếng đàn ba - la- lai - ca trên sông Đà" Tải về
GA-ĐT28/09/2017Nguyễn Thị Thu Hương-vhbPhòng bệnh sốt rét Tải về
GA-ĐT21/09/2017Nguyễn Thị Thu HươngKhoa học "Thực hành nói không với các chất gây nghiện" Tải về
GA-ĐT21/09/2017Nguyễn Thị Thu Hương-vhbTừ đồng âm Tải về
GA-ĐT12/10/2016Nguyễn Thị HườngKhoa học: PHÒNG BỆNH SỐT RÉT Tải về
GA-ĐT09/09/2016Nguyễn Thị NguyệtTiếng việt "Thực hành tiết 2" Tải về
GA-ĐT12/4/2016Nguyễn Thị HườngChính tả: Bầm ơi Tải về
Bài thi GVDG cấp huyện K5 Tải về
GA-ĐTNguyễn Thị HườngLịch sử: Xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình Tải về
GA-ĐTNguyễn Thị HườngToán: TiẾT 162 – TUẦN 33 Tải về
Cây mọc lên từ hat Tải về
GA-ĐTNguyễn Thị Thu HươngToán "Khái niệm số thập phân" Tải về
GA-ĐTNguyễn Thị Thu HươngToán "So sánh 2 số thập phân" Tải về