Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
GA-ĐT30/10/2017Nguyễn Thị Thu HươngToán thực hành tiết 1 Tải về
GA-ĐT28/09/2017Nguyễn Thị Thu Hương-vhbPhòng bệnh sốt rét Tải về
GA-ĐT21/09/2017Nguyễn Thị Thu HươngKhoa học "Thực hành nói không với các chất gây nghiện" Tải về
GA-ĐT21/09/2017Nguyễn Thị Thu Hương-vhbTừ đồng âm Tải về
Bài thi GVDG cấp huyện K5 Tải về
GA-ĐTNguyễn Thị Thu HươngToán "Khái niệm số thập phân" Tải về
GA-ĐTNguyễn Thị Thu HươngToán "So sánh 2 số thập phân" Tải về
GA-ĐT11/10/2017Nguyễn Thị Nguyệt-vhbTập đọc " Trước cổng trời" Tải về
GA-ĐT09/09/2016Nguyễn Thị NguyệtTiếng việt "Thực hành tiết 2" Tải về
GA-ĐT04/10/2017Nguyễn Thị Thu HươngTập đọc "Tiếng đàn ba - la- lai - ca trên sông Đà" Tải về