Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
162/KH-THVHBVĩnh Hòa Bkế hoạch chuyên môn tháng 10, năm học 2019-2020 Tải về
120/KH-THVHB06/09/2019Vĩnh Hòa BKế hoạch chuyên môn tháng 9, năm học 2019-2020 Tải về
140/KHCM-THVHB21/09/2019Vĩnh Hòa BKế hoạch chuyên môn năm học 2019-2020 Tải về
KH-THVHB19/8/2019TH Vĩnh Hòa BKế hoạch hoạt động bộ phận hành chính, bán trú năm học 2019-2020 Tải về
KH-THVHB19/8/2019TH Vĩnh Hòa BKế hoạch tổ chức hoạt động tự phục vụ cho học sinh bán trú 2019-2020 Tải về
KH-THVHB19/8/2019TH Vĩnh Hòa BKế hoạch công tác bán trú năm học 2019-2020 Tải về
137/KH-THVHB21/8/2018TH Vĩnh Hòa BKế hoạch công tác bán trú năm học 2018-2019 Tải về
16/10/2017Phòng GD Phú GiáoKế hoạch thi giáo viên giỏi Võ Minh Đức Tải về