Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
198/KH-THVHB22/10/2019TH Vĩnh Hòa BKế hoạch thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020 Tải về
Số 200/KH-THVHB22/10/2019TH Vĩnh Hòa BKế hoạch thực hiện công tác công khai Năm học 2019-2020 Tải về
Số 199/KH-THVHB22/10/2019TH Vĩnh Hòa BKế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế Năm học 2019-2020 Tải về
177/KH-THVHB22/10/2019TH Vĩnh Hòa BQuy chế thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020 Tải về
190/QC-THVHB18/10/2019TH Vĩnh Hòa BQuy chế phối hợp giữa Chính quyền và Công đoàn năm học 2019-2020 Tải về
189/QĐ-THVHB18/10/2019TH VĨnh Hòa BQuy chế thực hiện dân chủ trong đơn vị năm học 2019-2020 Tải về
188/QĐ-THVHB18/10/2019TH Vĩnh Hòa BTiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020 Tải về
176/QĐ-THVHB11/10/2019TH Vĩnh Hòa BQuy tắc ứng xử văn hóa trong trường TH Vĩnh Hòa B Tải về
Số ...../KH/THVHB10/09/2019TH Vĩnh Hòa BKế hoạch thực hiện quy chế 3 công khai năm học 2019-2020 Tải về
98/QĐ-THVHB01/08/2019TH Vĩnh Hòa BQuy chế làm việc của cơ quan năm học 2019-2020 Tải về
86/KH-THVHB10/06/2019TH Vĩnh Hòa BKế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 Tải về
86/KH-THVHB10/06/2019TH Vĩnh Hòa BKế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 Tải về
194/QĐ-THVHB05/10/2018TH Vĩnh Hòa BPhân công nhiệm vụ BGH năm học 2018-2019 Tải về
193/QĐ-THVHB05/10/2018TH Vĩnh Hòa BQuy chế thi đua khen thưởng năm học 2018-2019 Tải về
192/QĐ-THVHB05/10/2018TH Vĩnh Hòa BQuy chế về mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền và công đoàn năm học 2018-2019 Tải về
191/QĐ-THVHB05/10/2018TH Vĩnh Hòa BQuy chế thực hiện dân chủ trong đơn vị năm học 2018-2019 Tải về
190/QĐ-THVHB05/10/2018TH Vĩnh Hòa BQuy chế làm việc năm học 2018-2019 Tải về
18/05/2018TH VĨNH HÒA BBÁO CÁO KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Tải về
18/05/2018TH VINH HÒA BKẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TRƯỜNG ĐẠT TIÊU CHUẨN CLGD MỨC ĐỘ 3 VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
24/03/2018TH VINH HÒA BKẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT Tải về
28/02/2018TH VĨNH HÒA BKẾ HOẠCH THỰC HIỆN 3 CÔNG KHAI Tải về
114/KH-PGĐTPG26/10/2017PGDKế hoạch khuyên chuyển kế toán Tải về
BC20/10/2017TH Vĩnh Hòa BBáo cáo hoạt động tháng 9,10 Tải về
10/09/2017TH VĨNH HÒA BKẾ HOẠCH GDĐĐ CHO THANH THIẾU NIÊN Tải về
vb-131/01/2017PGDDs học sinh dự thi Olympic tiếng Anh quốc gia 2016-2017 Tải về
VBTH Vĩnh Hòa bBảng đăng ký thi đua 2017-2018 Tải về