Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
1180/UBND-NC02/11/2018Phòng GD & ĐT Phú GiáoVề việc triển khai thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 Tải về
339/BC-ĐLPG29/10/2018Phòng GD & ĐT Phú GiáoVề việc triển khai giá điện mới theo Thông tư 25/2018/TT-BCT Tải về
154/QĐ-UBND04/10/2018Phòng GD & ĐT Phú GiáoQuyết định thành lập Đoàn kiểm tra CQG Trường MN Phước Sang Tải về
153/QĐ-UBND03/10/2018Phòng GD & ĐT Phú GiáoQuyết định thành lập Đoàn kiểm tra Trường MN An Linh đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2018-2023 Tải về
249/KH-UBND02/10/2018Phòng GD & ĐT Phú GiáoKế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao [...] Tải về