Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
28/UBND-KT14/01/2019Phòng GD & ĐT Phú GiáoVề việc thỏa thuận phương án sử dụng điện tiết kiệm năm 2019 Tải về
1399/UBND-CNTT26/12/2018Phòng GD & ĐT Phú GiáoVề việc sử dụng "Phần mềm một cửa điện tử tập trung" tại UBND huyện Phú Giáo Tải về
02/2018/QĐ-UBND24/12/2018Phòng GD & ĐT Phú GiáoQuyết định về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện Tải về
1180/UBND-NC02/11/2018Phòng GD & ĐT Phú GiáoVề việc triển khai thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 Tải về
339/BC-ĐLPG29/10/2018Phòng GD & ĐT Phú GiáoVề việc triển khai giá điện mới theo Thông tư 25/2018/TT-BCT Tải về