Công khai thu, chi tiền bán trú năm học 2017-2018

Đăng ngày: 2018-10-09 23:22:50
Sửa ngày: 2018-10-09 23:22:50
Ngày ký: 01/08/2018
Ngày hiệu lực: 01/08/2018
Người đăng: thvinhhoab

Tên file: Cong-khai-tai-chinh-ban-tru-17-18.xlsx
Kích thước: 62.69 KB
Tải về


Công khai thu, chi tiền bán trú năm học 2017-2018