Quy chế về mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền và công đoàn năm học 2018-2019

Đăng ngày: 2018-10-09 18:54:40
Sửa ngày: 2018-10-09 18:54:40
Ngày ký: 05/10/2018
Ngày hiệu lực: 05/10/2018
Người đăng: thvinhhoab

Tên file: Quy-che-phoi-hop-2018-201.doc
Kích thước: 42.00 KB
Tải về


Quy chế về mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền và công đoàn năm học 2018-2019