HỘI THI KỂ CHUYỆN THEO SÁCH NĂM HỌC 2018-2019

Ngày 15 tháng 02 năm 2019 trường TH Vĩnh Hòa B đã tổ chức Hội thi kể chuyện theo sách vòng trường năm học 2018-2019. Thầy Vi Văn Khởi – Hiệu trưởng đến phát biểu khai mạc hội thi. Tham gia hội thi lần này gồm có 19 tiết mục kể chuyện đại diện cho 19 lớp trong nhà trường. Kết quả hội thi giải nhất là lớp 1/4, giải nhì lớp 4/3, giải ba lớp 5/2 và 02 giải khuyến khích là lớp 4/2, 5/1.a4bb6be02fe5cdbb94f4 70223c677f629d3cc473 356d0f374c32ae6cf723