DANH DÁCH CBGVNV TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HÒA B
 NĂM HỌC 2017-2018
71104404.000001
Thầy Vi Văn Khởi –

Chức vụ:Hiệu trưởng

Quê quán: Hoà An, Cao Bằng

Trình độ chuyên môn: Đại học SP Tiểu Học

Trình độ quản lý: Đai  học

Trình độ chính trị: Trung cấp

SĐT: 0915712216

hien
Cô Phạm Thị Lương Hiền

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Quê quán: Hương Sơn, Hà Tỉnh

Trình độ chuyên môn: Đại học SP Tiểu Học

Trình độ quản lý: Sơ cấp

Trình độ chính trị: Trung cấp

SĐT:01698570844

Untitled-1

Thầy Trịnh Minh  Tuấn

Chức vụ: Phó hiệu trưởng – Bí thư Chi bộ

Trình độ chuyên môn: Đại học Tiểu học

Trình độ quản lý: Bồi dưỡng

Trình độ chính trị: Sơ cấp

SĐT: 0985 129 826

lam

Thầy Nguyễn Thanh Lâm

Chức vụ: Thông tin dữ liệu

Trình độ chuyên môn: ĐH Sư phạm Tin Học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

SĐT: 0975 684 703

10

Cô Nguyễn Ngọc Diễm

Chức vụ: Kế toán

Trình độ chuyên môn: ĐH kế toán

Trình độ chính trị: Sơ cấp

SĐT:

DSC_3175

Cô Nguyễn Thị Thu

Chức vụ: Văn thư – lưu trữ

Trình độ chuyên môn: Trung cấp văn thư

Trình độ chính trị: không

SĐT: 0976 882 348

74722403.090005

Cô Phan Thị Thu Hiền

Chức vụ: CB thư viện

Trình độ chuyên môn: ĐH SP Tiểu học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

SĐT:

Đặng Thị Minh Hiền

Cô Đặng Thị Minh Hiền

Chức vụ: GV Tổng phụ    trách đội

Trình độ chuyên môn: CĐ SP Tiểu học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

SĐT: 01685656422

Tran Thi Ngoc (FILEminimizer)

Cô Trần Thị Ngọc Trâm

Chức vụ: NV phụ trách phòng nghe nhìn

Trình độ chuyên môn: CĐ SP Tiếng Anh

Trình độ chính trị: Sơ cấp

SĐT: 01636935598

Vũ Thị Thanh

Cô Vũ Thị Thanh

Chức vụ: GV Thiết bị

Trình độ chuyên môn: TC Tiểu học

Trình độ chính trị:

SĐT: 0977 183 450

Nguyễn Thị Xuân Quá

Cô Nguyễn Thị Kim Cúc

Chức vụ: NV phục vụ

Trình độ chuyên môn:

Trình độ chính trị:

SĐT:

74722403.090004

Cô Nguyễn Thị Hồng Hiển

Chức vụ: NV Y tế

Trình độ chuyên môn: TC Y tế

Trình độ chính trị:

SĐT: 0986869365

Nguyễn Văn Vương

8

Chức vụ: NV Bảo vệ

Trình độ chuyên môn:

Trình độ chính trị:

SĐT: 01684377152

cuc

Cô Bùi Thị Cúc

Chức vụ: Giáo viên – Khối trưởng K1

Trình độ chuyên môn: ĐH SP Tiểu học

Trình độ chính trị: trung cấp

SĐT: 0975341332

 71104403.000013

Cô Trần Thị Hương

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: ĐH SP Tiểu học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

SĐT:

6

Cô Trương Thị Mỹ Duyên

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: ĐH SP Tiểu học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

SĐT:

 71104403.000008

Cô Nguyễn Thị Mỹ Dung

Chức vụ: Giáo viên -PCT Công đoàn cơ sở

Trình độ chuyên môn: ĐH SP Tiểu học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

SĐT: 01649992294

tư

Cô Nguyễn Mạnh Tư

Chức vụ: Giáo viên – Khối trưởng K2

Trình độ chuyên môn: ĐH SP Tiểu học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

SĐT: 01687986307

74722403.090006

Cô Nguyễn Thị Thảo

Chức vụ: Giáo viên -CT Công đoàn cơ sở

Trình độ chuyên môn: ĐH SP Tiểu học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

SĐT: 0986769698

Do Thi Quyen

Cô Đỗ Thị Quyên

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: ĐH SP Tiểu học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

SĐT: 0943558868

 71104403.000018
Cô Thái Thị Tuyết

Chức vụ: Giáo viên -Khối trưởng K3

Trình độ chuyên môn: ĐH SP Tiểu học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

SĐT: 0167 518 9006

Nguyễn Ngọc Diễm Thảo

Cô Nguyễn Diễm Thảo

Chức vụ: Giáo viên -PCT Công đoàn cơ sở

Trình độ chuyên môn: CĐ SP Tiểu học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

SĐT: 0977402988

Untitled-3

Cô Nguyễn Thị Kim Chung

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: ĐH SP Tiểu học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

SĐT: 01688632396

74725420.090009

Cô Lê Quỳnh Mai

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: CĐ SP Tiểu học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

SĐT: 01664875271

71104410.000045

Cô Lê Văn Quảng

Chức vụ: Giáo viên -Khối trưởng K1

Trình độ chuyên môn: ĐH SP Tiểu học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

SĐT:0984828848

 dung

Cô Trương Thị  Ngọc Dung

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: ĐH SP Tiểu học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

SĐT: 01682264212

DSC_0264 (FILEminimizer)

Cô Lê Thị Mỹ Hà

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: CĐ SP Tiểu học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

SĐT: 0977089842

71104403.000023

Thầy Trần Minh Huyền

Chức vụ: Giáo viên -TB Thanh tra nhân dan

Trình độ chuyên môn: ĐH SP Tiểu học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

SĐT: 0984649112

71104410.000024\

Cô Lê Thị Huệ

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: ĐH SP Tiểu học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

SĐT: 01675999360

Untitled-2

Cô Nguyễn Thị Hường

Chức vụ: Giáo viên -Khối trưởng K5

Trình độ chuyên môn: ĐH SP Tiểu học

Trình độ chính trị: Trung cấp

SĐT: 0977089842

7

Cô Nguyễn Thị Thu Hương

Chức vụ: Giáo viên -PCT Công đoàn cơ sở

Trình độ chuyên môn: ĐH SP Tiểu học

Trình độ chính trị: Trung cấp

SĐT: 01683243204

5

Cô Vũ Thị Thi

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: ĐH SP Tiểu học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

SĐT: 0987373783

Nguyễn Thị Nguyệt

Cô Nguyễn Thị Mỹ Dung

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: ĐH SP Tiểu học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

SĐT: 0969 463135

bao

Thầy Trần Quốc Bảo

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: TC thể dục

Trình độ chính trị:

SĐT: 0986769698

b (FILEminimizer)

Cô Hồ Thị Bích

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: ĐH SP Âm nhạc

Trình độ chính trị: Sơ cấp

SĐT:

9

Cô Nguyễn Thị Kim Loan

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: CĐ SP Thể dục

Trình độ chính trị: Sơ cấp

SĐT:

71104403.000004

Cô Ngô Thị Mỹ Phụng

Chức vụ: Giáo viên – Khối trưởng BM1

Trình độ chuyên môn: ĐH SP Anh văn

Trình độ chính trị: Sơ cấp

SĐT: 0947833583

4

Cô Vũ Thị Hạnh

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: ĐH SP Anh văn

Trình độ chính trị: Sơ cấp

SĐT: 01649992294