Trường TH Vĩnh Hòa B thực hiện tuyên truyền phát động ngày môi trường thế giới 5/6

Ngày 03 tháng 6 năm 2019 trường TH Vĩnh Hòa B đã tuyên truyền và ra quân phát động ngày môi trường thế giới 5/6 tới học sinh tham gia sinh hoạt hè và giáo viên phụ trách hè năm 2019.

72c7e8d3017de423bd6c 211d34bcdd12384c6103 234294437ded98b3c1fc a0b35fe2b64c53120a5d d4bedad4337ad6248f6b