– TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO – Kỹ năng tự vệ phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.

VIỆT NAM VÔ ĐỊCH AFF CÚP 2018

Trường TH Vĩnh Hòa B tổ chức trao tặng nón bảo hiểm cho HS lớp 1

Trường TH Vĩnh Hòa B tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2018-2019

Trường TH Vĩnh Hòa B khai giảng năm học mới

Hình ảnh khai giảng

Phần 10 phim tài liệu “Chiến trường Việt nam”

Phần 9 phim tài liệu “Chiến trường Việt Nam”