ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ VI (2019-2022)

TỌA ĐÀM NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

KHAI MẠC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG

Chào cờ đầu tiên năm học 2019 – 2020

TRƯỜNG TH VĨNH HÒA B TỔ CHỨC BỮA ĂN TỰ PHỤC VỤ

TỔ CHỨC TRAO MŨ BẢO HIỂM CHO HỌC SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2019-2020

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020

BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM TRA CƠ SỞ VẬT CHẤT CHUẨN BỊ NĂM HỌC 2019-2020

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ VI (2019-2022)
TỌA ĐÀM NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10
KHAI MẠC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG
Chào cờ đầu tiên năm học 2019 – 2020
TRƯỜNG TH VĨNH HÒA B TỔ CHỨC BỮA ĂN TỰ PHỤC VỤ
TỔ CHỨC TRAO MŨ BẢO HIỂM CHO HỌC SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2019-2020
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020
BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM TRA CƠ SỞ VẬT CHẤT CHUẨN BỊ NĂM HỌC 2019-2020