TRƯỜNG TH VĨNH HOÀ B TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN” XUÂN ẤM ÁP-TẾT YÊU THƯƠNG

TRƯỜNG TH VĨNH HOÀ B TỔ CHỨC KHAI MẠC HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023

GIÁO VIÊN TRƯỜNG TH VĨNH HOÀ B THAM GIA HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 – 20/11/2022) THI TRÒ CHƠI DÂN GIAN VÀ NẤU ĂN DO PHÒNG GIÁO DỤC TỔ CHỨC

TRƯỜNG TH VĨNH HOÀ B TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC – NLĐ NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HOÀ B CHÀO ĐÓN TẾT TRUNG THU NĂM 2022

PART 2 VĂN NGHỆ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023 TẠI TRƯỜNG TH VĨNH HOÀ B

PART 1 VĂN NGHỆ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023 TẠI TRƯỜNG TH VĨNH HOÀ B

TRƯỜNG TH VĨNH HÒA B TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG TH VĨNH HOÀ B TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN” XUÂN ẤM ÁP-TẾT YÊU THƯƠNG
TRƯỜNG TH VĨNH HOÀ B TỔ CHỨC KHAI MẠC HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023
GIÁO VIÊN TRƯỜNG TH VĨNH HOÀ B THAM GIA HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 – 20/11/2022) THI TRÒ CHƠI DÂN GIAN VÀ NẤU ĂN DO PHÒNG GIÁO DỤC TỔ CHỨC
TRƯỜNG TH VĨNH HOÀ B TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC – NLĐ NĂM HỌC 2022-2023
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HOÀ B CHÀO ĐÓN TẾT TRUNG THU NĂM 2022
PART 2 VĂN NGHỆ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023 TẠI TRƯỜNG TH VĨNH HOÀ B
PART 1 VĂN NGHỆ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023 TẠI TRƯỜNG TH VĨNH HOÀ B
TRƯỜNG TH VĨNH HÒA B TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023