Tổ chức lễ phát động tuyên truyền Chiến dịch “Giờ trái đất” năm 2019

Trường tiểu học Vĩnh Hòa triển khai Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh năm học 2018-2019

HỘI THI KỂ CHUYỆN THEO SÁCH NĂM HỌC 2018-2019

– TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO – Kỹ năng tự vệ phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.

VIỆT NAM VÔ ĐỊCH AFF CÚP 2018

Trường TH Vĩnh Hòa B tổ chức trao tặng nón bảo hiểm cho HS lớp 1

Trường TH Vĩnh Hòa B tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2018-2019