Thông báo: Nội dung, cách thức thực hiện kiểm tra, sát hạch vòng 2 đối với người dự tuyển viên chức nghành Giáo dục và Đào tạo tình Bình Dương năm học 2020-2021

Tên file: THONG-BAO-NOI-DUNG-HINH-THUC-SAT-HACH-VONG-2-KY-TUYEN-DUNG-VC-NGANH-GDDT-NH-2021-2022-1.pdf
Tải về
Tên file: THONG-BAO-NOI-DUNG-HINH-THUC-SAT-HACH-VONG-2-KY-TUYEN-DUNG-VC-NGANH-GDDT-NH-2021-2022.pdf
Tải về

THONG-BAO-NOI-DUNG-HINH-THUC-SAT-HACH-VONG-2-KY-TUYEN-DUNG-VC-NGANH-GDDT-NH-2021-2022