TRƯỜNG TH VĨNH HÒA B VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP ỦNG HỘ THIẾT BỊ HỌC TẬP TRỰC TUYẾN CHO HS CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TRONG TRƯỜNG

Căn cứ kế hoạch số: 63/KH-PGDĐT ngày 10 tháng 09 năm 2021 về việc vận động quyên góp ủng hộ thiết bị học tệp trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phú Giáo;
Căn chứ công văn số: 261/PGDĐT-NGLL ngày 24 tháng 09 năm 2021 về việc vận động quyên góp, ủng hộ Chương trình “Máy tính cho em”;
Cắn cứ THƯ KÊU GỌI Hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương phát động;

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covis-19 đang diễn biến rất phức tạp và ảnh hưởng khá nặng nề  tới đời sống TK – XH cả nước nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng; Nghành Giáo dục cũng ảnh hưởng hết sức nặng nề của dịch bệnh. Hàng triệu học sinh cả nước và gần 500 ngàn học sinh của tỉnh Bình Dương không thể tới lớp tới trường. Việc chuyển sang dạy và học trực tuyến là cần thiết và không thể tránh khỏi. Do điều kiện kinh tế của nhiều gia đình học sinh còn gặp nhiều khó khăn, không đủ điều kiện, khả năng để trang bị thiết bị học tập trực tuyến như: Máy tính để bàn, laptop, máy tính bảng… dẫn đến hàng triệu học sinh không có cơ hội được học tập khi chuyển sang trạng thái hoạt động trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Phòng GDĐT phát động quyên góp, ủng hộ chương trình “Máy tính cho em” nhằm vận động, huy động mọi nguồn lực trong toàn nghành ủng hộ kinh phí, thiết bị học tập trực tuyến. Sáng ngày 30 tháng 09 Trường Tiểu học Vĩnh Hòa B tổ chức trao điện thoại cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở trong trường.

DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG BUỔI TRAO ĐIỆN THOẠI:

fa59e888b4f57dab24e4efca77b254cf9d91c4de d80b02352148e816b159 bfe5019e22e3ebbdb2f2 ad9cd2bdf1c0389e61d1 22ded4edf7903ece6781 4ad032fc1181d8df8190 3e3a19573a2af374aa3b 0f5b1d453e38f766ae29